1400x438_AOZ_P_131015.jpg

Būtini dokumentai

 • 256x144_ACA_P_131002.jpg
  Fiziniams asmenims:

  • Audi lizingo paraiška
  • Automobilio komercinis pasiūlymas
  • Pasas arba asmens tapatybės kortelė

 • 256x144_AOZ_A3_131038.jpg
  Juridiniams asmenims:

  • Audi lizingo paraiška
  • Automobilio komercinis pasiūlymas
  • Auditoriaus patikrinta finansinė ataskaita už praėjusius metus
  • Balansas, pelno (nuostolių), nusidėvėjimo ataskaita už praėjusius finansinius metus ir einamųjų metų paskutinį ketvirtį.

Audi Lizingo paslaugą finansuoja Luminor Bank AB.