Asmens duomenų apsaugos politika

Moller Baltic Import SE, Duntes gatve 11, Ryga LV 1013 (Latvija), yra atsakinga už klientų asmeninę informacija, kurią gauna Audi organizacijos prekybininkas arba automobilių dirbtuvės po sandėrio su klientu sudarymo. Jei tai reikalinga, klientas gali susisiekti su klientų aptarnavimo centru (+371 67784250 arba info@audi.lt).

Duomenų apsauga

Mūsų sistemoje esanti asmeninė informacija naudojama su klientu sudarytų sutarčių pildymui, taip pat ir kliento informavimui apie naujas bei įdomias prekes ar paslaugas. Tokia informacija yra svarbi ir todėl, kad kartais dėl techninių klaidų mes privalome atšaukti parduotą automobilį ar jo aksesuarus. Neprivalomas yra tokio informacijos teikimas, kuri reikalinga sutarties sąlygų vykdymui ar transporto priemonės saugumo užtikrinimui. Bet sutinkamai su Asmens duomenų apsaugos įstatymu, klientas turi teisę peržiūrėti tokią informaciją.

Mes turime tokią informaciją apie Audi klientus:

informaciją apie prekių bei paslaugų pirkimą ir apmokėjimą, taip pat ir visų Audi organizacijai priklausančių automobilių remonto dirbtuvių istoriją. Ši informacija yra gauta iš pačių klientų bei iš viešų šaltinių.
Visi įgalioti pardavėjai turi priėjima prie duomenų apie kliento automobilį ir jo remonto istoriją. Tai užtikrina efektyvų ir patikimą servisą bei greitą problemos diagnostiką tuo atveju, jei klientas kreipiasi pas kokį nors mūsų tinklo pardavėją, pas kurį niekad ankščiau nėra buvęs. Pardavėjai turi priėjima prie informacijos apie savo klientus. Moller Baltic Import SIA turi priėjima prie visos, remonto dirbtuvių bei atskiru pardavėjų užregistruotos informacijos.
Informacija apie adresą gali būti panaudota Moller Baltic Import SIA marketingo tikslams bei gali būti atskleidžiama Audi organizacijos remonto dirbtuvėms ir pardavėjams, su kuriais klientas yra susijęs. Taigi, tai reiškia, kad mes neteikiame informacijos apie klientą be paties kliento sutikimo, išskyrus atvejus, jei tai reikalinga mokėjimo pareikalavimui arba jei tai leidžiama įstatymais. Klientas turi teisę peržiūrėti su juo susijusią informaciją.