ESG: kai madinga tampa naudinga > Tvarumas > Audi Lietuva | Audi.lt

ESG: kai madinga tampa naudinga

ESG itin svarbų vaidmenį atlieka kapitalo rinkoje: investuotojai vis didesnę reikšmę teikia finansinės sėkmės ir tvarumo įsipareigojimų vykdymo sąveikai. Todėl „Audi“ savo veiklą vykdo atsižvelgdama į aplinkos, socialinius ir valdysenos (angl. environmental, social, governance, ESG) veiksnius.

ESG ir įmonės sėkmė – neatsiejamas ryšys

Jūrų klounai gyvena tobuloje simbiozėje su aktinijomis. Dilgios aktinijų ląstelės suteikia apsaugą nuo plėšrūnų. O jūrų klounai savo ruožtu rūpinasi aktinijų čiuptuvų švara ir tiekia deguonį, kai vandens lygis nukrenta žemiau atitinkamos ribos. Panašus simbiotinis ryšys šiandienos automobilių pramonėje sieja įmonės finansinę sėkmę ir tvarumo siekį. Abipusė sąveika, grįsta ne tik trumpalaikiais laimėjimais, bet aktyviu bendradarbiavimu ilguoju laikotarpiu, yra išskirtinai naudinga abiems pusėms.

Mokymasis iš praeities klaidų

Remdamasi savo pačios patirtimi, „Audi“ puikiai žino, kokią didelę įtaką ESG gali turėti įmonės vertei: dyzelino krizė apsunkino įmonės veiklą daugeliu požiūriu. „Negalime leisti, kad mūsų įmonę vėl sukrėstų kažkas panašaus į dyzelino skandalą“, – teigia generalinis direktorius Bramas Schotas. „Todėl per pastaruosius keletą metų reorganizavome daugelį procesų ir ėmėme taikyti vadinamąsias „Auksines taisykles“.“

Požiūris „svarbiausia – investuotojai“ pasikeitė į siekį „veikti tikslingai“

Valdymas pagal ESG reiškia ne tik gebėjimą suvaldyti rizikas, bet ir ilgalaikės ekonominės sėkmės pagrindą – ypač šiandienos pasaulyje, kai visuomenės vertybės keičiasi tvarumo link. Keičiasi įprasti verslo modeliai, o nauji tvarūs gaminiai užtikrina augimą. Įmonės, kurios valdomos atsižvelgiant į ESG, yra ekonomiškai sėkmingesnės ir joms atitenka pelningesnės rinkos dalys. Efektyvūs procesai ir žiedinė ekonomika mažina neigiamą poveikį aplinkai, padeda išsaugoti išteklius ir mažina sąnaudas.

Tvarumas tampa svarbiausiu įmonės valdymo aspektu – tokiu būdu tai, kas buvo madinga, tampa naudinga. „Audi“ yra suformulavusi aiškų įsipareigojimą to siekti, grįstą vizija „atskleisti visą tvaraus mobilumo grožį.“. Remiantis ESG kriterijų integracijos idėja, nagrinėjamos įvairios svarbios su tvarumu susijusios temos, atsižvelgiant į tai, kokios įtakos jos gali turėti verslo sėkmei. Tuo tikslu atliekamos reikšmingumo analizės, kad būtų galima sužinoti suinteresuotųjų vidaus ir išorės subjektų vertinimą dėl atitinkamų veiklos sričių. Gautos įžvalgos nuolat lyginamos su mūsų įmonės strategija.

Download alle
00:00 | 00:00
ESG_Bildergalerie_1920x1080_1_desktop_EN.jpg
ESG_Bildergalerie_1920x1080_1_desktop_EN.jpg

Ambicingi CO₂ veiksmų planai

„E“ reiškia aplinkosaugos (angl. environment) kriterijų. Kalbant apie alternatyviąsias pavaros technologijas, „Audi“ plečia savo pasiūlą ir skatina elektrinį mobilumą turėdama tikslą iki 2025 m. pasiūlyti 30 elektrifikuotų modelių, iš kurių 20 bus visiškai elektriniai. Tuomet elektrifikuotos transporto priemonės sudarys 40 procentų visos mūsų pardavimo apimties. Kol kas tęsiama ir tradicinių variklių gamyba vis aktyviau pasikliaujant hibridiniais galios agregatais su 48 voltų elektros tiekimu. Įkraunami hibridai – ne mažiau reikšminga mūsų elektrifikacijos plėtimo pastanga.

Be to, „Audi“ žengia dar vieną žingsnį į priekį: 2019 m. buvo pristatytas naujas pagrindinis rodiklis „Investicijų grąža po CO₂ poveikio“. Šis rodiklis nurodo automobilių projektų finansinį poveikį vidutinei CO₂ emisijai. Šio rodiklio įvedimas palaipsniui turėtų sumažinti „Audi“ modelių per visą eksploatavimo ciklą paliekamą anglies pėdsaką 30 procentų iki 2025 m. (palyginti su 2015 m. rodikliu). Tai taikoma ne tik „Audi“ automobiliams, bet ir pačioms gamykloms:

planuojama, kad iki 2025 m. visos gamyklos, sekdamos Briuselio ir Dėro pavyzdžiu, taps neutralios anglies junginių aspektu. O iki 2050 m. „Audi“ nori pasiekti anglies dioksido poveikio neutralumo visoje įmonėje. Bramas Schotas pabrėžia, kad nuo to priklauso įmonės pripažinimas ir reikalingumas. „O kartu – ir „Audi“ prekės ženklo vertė.“

Trečdaliu didesnės išlaidos mokymams

„S“ reiškia socialinį kriterijų. Socialiniai veiksniai – dar vienas svarbus „Audi“ vertės didinimo kriterijus. Vienas pagrindinių aspektų – darbuotojų mokymas ir tobulėjimo galimybės. Pavyzdžiui, 2018 m. daugiau nei 36 000 AUDI AG darbuotojų dalyvavo įvairiuose mokymuose. Daugiausiai jie buvo susiję su elektriniu mobilumu ir skaitmenizacija. Mokymams buvo skirta maždaug 1,8 milijonų valandų viso pasaulio mastu. Per metus į savo darbuotojų mokymą ir tobulėjimą „Audi“ investuoja 80 milijonų. Palyginti su ankstesniais metais šis rodiklis yra gerokai didesnis. Bendrai „Audi“ iki 2025 m. planuoja padidinti darbuotojų mokymui skirtą biudžetą iki 500 milijonų eurų.

Reikalavimus atitinkantis ir į vertybes orientuotas įmonės valdymas

„G“ reiškia valdymo (angl. governance) kriterijų. Tinkamas valdymas – tvaraus verslo pagrindas. Jis apima rizikų ir reputacijos valdymą, tvaraus valdymo įtvirtinimą įmonės valdybos ir stebėtojų tarybos lygiu, taip pat atitiktį reikalavimams ir sąžiningumą.

„Audi“ vertybių ir korporatyvinės kultūros pagrindą sudaro „Volkswagen Group Essentials“ taisyklių rinkinys, „Audi“ lyderystės principai ir „Audi“ įmonės vertybės – dėkingumas, atvirumas, atsakomybė ir sąžiningumas. Atsižvelgdami į jas darbuotojai atlieka kasdienes savo užduotis. Pagrindinis dėmesys skiriamas dialogui ir nuomonių įvairovei. Pavyzdžiui, sąžiningumo ir atitikties programoje „Together4Integrity“ (T4I) jau dalyvauja 82 000 iš 90 000 „Audi“ darbuotojų.

Planuojama, kad 2025 m.

40

%

visos pardavimo apimties sudarys elektrifikuotos transporto priemonės

Mokymui skirtas biudžetas padidės iki

500

milijonų EUR

iki 2025 m.

Sąžiningumo ir atitikties programa:

82 000

darbuotojų jau dalyvauja programoje „Together4Integrity“

ESG – tai konkreti šiuo metu versle ir visuomenėje vykstančių paradigminių pokyčių išraiška. Tai suvokdama „Audi“ imasi parengiamųjų darbų, kurie leis integruoti ESG kriterijus į įmonės valdymą. Dabar svarbu įgyvendinti priemones, skirtas mūsų išsikeltiems tikslams pasiekti. Kitaip tariant: simbiozė turi būti įgyvendinta praktiškai.