00:00 | 00:00

Kintamoji ir nuolatinė srovė

KS reiškia kintamąją srovę, o NS – nuolatinę srovę. Naudojant kasdien. Nepastebėsite skirtumo tarp kintamosios ir nuolatinės srovės. Automobilyje sumontuotas KS / NS keitiklis automatiškai pakeičia srovę.