00:00 | 00:00

Nuo vietos priklausantis įkrovimas

Išplėstinės įkrovimo nuostatos įgalina specialias įkrovimo nuostatas nurodytiems adresams. Galite sukonfigūruoti įkrovimo tikslinę reikšmę ir įkrovimo laikotarpį konkrečioms vietoms, pvz., namams arba vasarnamiui.