Mes nebūsime patenkinti, kol visi susiję Audi automobiliai nebus atnaujinti. Įskaitant ir Jūsų.

Kokie yra šios situacijos padariniai?

Nedaroma jokios neigiamos įtakos nei automobilio funkcionalumui, nei saugumui. Buvo naudojama programinė įranga, kuri optimizuoja išmetamųjų dujų emisiją (NOx) ant bandymų stendo.

Ar yra poveikis automobilio saugumui?

Nėra.

Kokius būtent darbus reikia atlikti, kad automobilis būtų sutvarkytas?

Techninės priemonės šiuo metu ruošiamos ir šiam procesui teikiama aukščiausia pirmenybė. Tikėtina, kad daugumai transporto priemonių pakaks atnaujinti programinę įrangą.

Ar būtina registruotis priėmimui automobilių servise?

Audi darbuotojai susisieks su Jumis, kai tik bus parengtas techninis sprendimas.

Ar remonto darbai bus atliekami nemokamai?

Taip, Audi prisiima išlaidas remonto darbams.

Į ką galėčiau kreiptis, iškilus papildomiems klausimams?

Jei turėsite kokių nors klausimų, Jūs bet kuriuo metu galite kreiptis į Jūsų Audi prekybos atstovą.

Kas yra Audi pasitikėjimo skatinimo priemonė?

Įgyvendindama Pasitikėjimo skatinimo priemonę, bendrovė Audi informuoja savo klientus, kad svarstys visus nusiskundimus, kilusius dėl problemų, susijusių su EA189 tipo dyzeliniais varikliais. Tai taip pat susiję su korekcinėmis techninėmis priemonėmis, taikomomis tam tikroms variklio ir išmetamųjų dujų sistemos dalims. Pasitikėjimo skatinimo priemonė taikoma 24 mėnesių laikotarpiu nuo techninės priemonės skyrimo automobiliui ir tik tiems automobiliams, kurie Pasitikėjimo skatinimo priemonės taikymo metu nuvažiavo mažiau nei 250 000 km (atsižvelgiant į tai, kas įvyks pirmiau).

Audi visada teigė, kad korekcinių techninių priemonių taikymas automobiliams nepablogina variklio galios, CO2 emisijos rodiklių, neturi įtakos variklio apsukoms, triukšmo sklaidai ar variklio arba jo sudedamųjų dalių patvarumui. Lieka galioti visi rodikliai, susiję su automobilio tipo patvirtinimu. Reguliuojančios institucijos aiškiai patvirtino, kad automobiliai atitinka visus norminius reikalavimus. Patvirtinta, kad laikomasi ir išmetamųjų teršalų reguliavimo sistemų reikalavimų. Šiuo aspektu Pasitikėjimo skatinimo priemonės netaikomos.

Pateikdami Pasitikėjimo skatinimo priemonę Audi siunčia aiškų signalą, kad korekcinių techninių priemonių įgyvendinimas neturės įtakos automobilio ilgaamžiškumui. Ši priemonė turėtų padidinti klientų pasitikėjimą korekcinėmis techninėmis priemonėmis ir paskatinti daugiau klientų kreiptis, kad šios priemonės būtų pritaikytos jų automobiliams.

Klientai iš atitinkamų Audi įgaliotųjų atstovų ir dirbtuvių gali greitai gauti išsamią informaciją, susijusią su Pasitikėjimo skatinimo priemonės taikymo terminais, taip pat su tuo, kam ši priemonė bus taikoma.

Kurie prekės ženklai teikia Pasitikėjimo skatinimo priemonę ir su kokiais modeliais tai susiję?

Pasitikėjimo skatinimo priemonė galioja Volkswagen, Audi, Seat, Skoda ir Volkswagen Commercial Vehicles modeliams, turintiems EA189 tipo dyzelinius variklius, kuriems taikomos korekcinės techninės priemonės.

Kam taikoma Pasitikėjimo skatinimo priemonė?

Pasitikėjimo skatinimo priemonė bus siūloma visiems Audi klientams, kurių automobiliuose sumontuotas EA189 tipo dyzelinis variklis, ir

kurie atnaujino savo automobilį pagal techninę priemonę [KONKRETAUS Audi TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VEIKSMO NUMERIS, pvz., 23R7], susijusią su šiuo dyzelinių variklių klausimu. Ji taikoma tik automobiliams, kurie iki pradedant taikyti Pasitikėjimo skatinimo priemonę nuvažiavo mažiau negu 250 000 km. Klientai turi pateikti įrodymą, kad buvo atlikti visi gamintojo rekomenduojami techninės priežiūros ir aptarnavimo darbai (t. y. ši priemonė taikoma techniškai tvarkingiems automobiliams).

Pasitikėjimo skatinimo priemonė taip pat taikoma klientams, kurių automobiliams jau buvo pritaikyta korekcinė techninė priemonė (nuo jos pritaikymo datos ir jeigu įgyvendinti visi kiti Pasitikėjimo skatinimo priemonės reikalavimai). Pasitikėjimo skatinimo priemonė susieta su automobilio identifikavimo numeriu ir bus taikoma naujam savininkui, jeigu automobilis bus parduotas per 24 mėnesius, atsižvelgiant į taikymo kriterijus.

Pasitikėjimo skatinimo priemonė taikoma visame pasaulyje, išskyrus Jungtines Valstijas, Kanadą ir Pietų Korėją, kurioms taikomos kitos nuostatos.

Kuriems komponentams taikoma Pasitikėjimo skatinimo priemonė?

Pasitikėjimo skatinimo priemonė taikoma 11 komponentų, esančių išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemoje, kuro įpurškimo sistemoje ir išmetamųjų dujų sistemoje: lambda zondui, temperatūros jutikliui, EGR vožtuvui, išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvui, išmetamųjų dujų recirkuliacijos skirtuminio slėgio jutikliui, purkštukams, aukšto slėgio siurbliui, degalų įpurškimo sistemai, slėgio valdymo vožtuvui, slėgio jutikliui, aukšto slėgio kuro vamzdeliams.

Pasitikėjimo skatinimo priemonė nekeičia Audi požiūrio, kad korekcinės techninės priemonės neturi neigiamos įtakos variklio ir jo komponentų patvarumui. Reguliuojančios institucijos patvirtino, kad techninės priemonės atitinka visus teisinius reikalavimus ir nedaro neigiamos įtakos degalų suvartojimo rodikliams, CO2 emisijos rodikliams, variklio galiai, sukimo momentui ir triukšmo sklaidai.

Kokios Pasitikėjimo skatinimo priemonės sąlygos?

Be jau minėtų, taikomos ir toliau nurodytos sąlygos.

1) Pasitikėjimo skatinimo priemonė:

• gali būti įgyvendinama tik įgaliotųjų atstovų;

• taikoma nusiskundimams, dėl medžiagų ir darbų, susijusių su šiais komponentais EGR sistemoje, kuro įpurškimo sistemoje ir išmetamųjų dujų sistemoje: lambda zondui, temperatūros jutikliui, EGR vožtuvui, išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvui, išmetamųjų dujų recirkuliacijos

skirtuminio slėgio jutikliui, purkštukams, aukšto slėgio siurbliui, degalų įpurškimo sistemai, slėgio valdymo vožtuvui, slėgio jutikliui, aukšto slėgio kuro vamzdeliams;

• netaikoma pakaitiniams automobiliams, netikėtoms išlaidoms, gedimams ir t. t.

(2) Su sąlyga, kad

• susijusiam EA 189 automobiliui atlikta techninė korekcinė priemonė [KONKRETAUS VOLKSWAGEN TECHNINĖS PRIEMONĖS NUMERIS, pvz., 23R7];

• automobiliui buvo neseniai atlikta priežiūra, atsižvelgiant į techninės priežiūros grafiką, kaip to reikalauja VOLKSWAGEN.

(3) Jeigu netaikomi jokie toliau nurodyti atvejai:

• natūralus susidėvėjimas, t. y., automobilio gedimai dėl natūralaus susidėvėjimo;

• savininkas arba neįgaliotasis techninės priežiūros partneris ne laiku atliko remonto darbus ar automobilio priežiūrą (pvz., buvo naudojamos neoriginalios dalys ir pan.);

• nebuvo atsižvelgta į automobilio instrukcijas ar darbų rekomendacijas pvz., nurodymus, pateiktus automobilio naudojimo instrukcijoje;

• automobilis sugadintas dėl trečiųjų šalių veiksnių ar išorinių sąlygų, pvz., avarijos metu, dėl audros, krušos, potvynio ir pan., kas tapo nusiskundimų priežastimi;

• bet kokie nusiskundimai dėl kietųjų dalelių filtro, kuriame susikaupė suodžių;

• neįgaliotųjų atstovų automobilyje sumontuotų ar pakeistų dalių, pvz., siekiant padidinti automobilio galią;

• automobilis buvo naudojamas netinkamai, pvz., automobilių sporto varžyboms ar didelių apkrovų sąlygomis;

• automobilio savininkas nepateikė nusiskundimo per pagrįstą laikotarpį;

• automobilio savininkas nesuteikė VOLKSWAGEN galimybės pašalinti problemą per pagrįstą laikotarpį.

Į ką aš turiu kreiptis, jeigu, atlikus techninius atnaujinimus, su mano automobiliu bus problemų?

Klientai gali būti tikri, kad techninis atnaujinimas nesukels degalų sąnaudų, CO2 emisijos, variklio galios ir maksimalaus sukimo momento bei triukšmo lygio duomenų pablogėjimo. Tai buvo esminė sąlyga kompetentingoms valdžios institucijoms, patvirtinant techninius atnaujinimus.

Jeigu Jūs vis dėlto konstatavote problemą, kreipkitės į artimiausią Audi serviso partnerį arba skambinkite dyzelinių variklių temai skirtos “karštosios linijos“ telefono numeriu +371 67 784 270.

Ar atlikus techninius atnaujinimus aš gausiu patvirtinimą iš Audi serviso partnerio, ir ką man daryti, jei aš jį pamesčiau?

Taip, atlikus techninį atnaujinimą, Jūs gausite patvirtinimą iš Audi serviso partnerio. Jei Jūs jį pamestumėte arba negautumėte, kreipkitės į savo Audi serviso partnerį.

Aš esu susijusio automobilio savininkas ir gyvenu šalyje, kurioje kompetentingos valdžios institucijos teisiškai nereikalauja atšaukimo. Aš nusprendžiau nedalyvauti techninio atnaujinimo realizavime. Ar aš vis dėlto galiu trumpalaikiai keliauti savo automobiliu šalyse, kuriose techninio atnaujinimo realizavimas yra teisiškai reikalaujamo atšaukimo objektas (pvz., Vokietijoje)?

Pats klientas nusprendžia, kada pavesti realizuoti techninius atnaujinimus susijusiame automobilyje. Tačiau mes prašome atkreipti dėmesį, kad šalyse, kuriose kompetentingos valdžios institucijos teisiškai reikalauja iš klientų sudalyvauti atšaukime, jos gali taikyti sankcijas, jei techninis atnaujinimas nerealizuojamos tam tikru laikotarpiu susijusiame automobilyje. Mes vis dėlto vadovaujamės tuo, kad Jūs galite trumpalaikiai naudotis savo automobiliu šalyse su teisiškai reikalaujamu atšaukimu (pvz., atostogaudami arba važiuodami tranzitu).

Kodėl mano automobiliui reikia techninio atnaujinimo?

Automobilių su susijusiais varikliais variklio valdymo sistemoje yra programinės įrangos funkcija, kuri atpažįsta oficialių tipo patvirtinimo bandymų važiavimo charakteristiką. Priklausomai nuo važiavimo charakteristikos atpažinimo, variklio valdymo prietaisas įjungia 2 skirtingus režimus: pirmąjį režimą su optimaliu NOx lygiu bandymų sąlygoms arba antrąjį režimą su optimaliu kietųjų dalelių lygiu eksploatacijai kelyje.

Aš esu susijusio automobilio savininkas ir gyvenu vienoje iš 28 Europos Sąjungos šalių. Aš nusprendžiau nedalyvauti programinės įrangos atnaujinimo įgyvendinime. Kas bus, jei aš persikeliu nuolat gyventi į šalį, kurioje techninis atnaujinimas yra privalomas, ir noriu pasiimti savo automobilį su savimi?

Jūs turėsite užregistruoti automobilį toje šalyje. Valdžios institucijos informuos Jus, kad Jums reikia per tam tikrą laikotarpį atlikti atnaujinimą. Tada jums reikės susisiekti su savo Audi serviso partneriu naujoje gyvenimo šalyje.