Arčiau tikrųjų sąnaudų: WLTP pakeičia naująjį Europos važiavimo ciklą > Audi Lietuva | Audi.lt

Aktualumas

 • Arčiau tikrųjų sąnaudų: WLTP pakeičia naująjį Europos važiavimo ciklą

  1400x438_AA3_E_141009.jpg

Arčiau tikrųjų sąnaudų: WLTP pakeičia naująjį Europos važiavimo ciklą

1400x438_AA3_E_141009.jpg

Arčiau tikrųjų sąnaudų: WLTP pakeičia naująjį Europos važiavimo ciklą (angl. New European Driving Cycle – NEDC).

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. naujų į rinką ateinančių automobilių degalų sąnaudos nustatomos naudojant naują procedūrą – WLTP. Todėl WLTP bus reikalaujama visiems nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. registruojamiems naujiems automobiliams. WLTP reiškia „Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure“ (pasaulinė darnioji lengvųjų automobilių bandymo procedūra) ir yra naudojama nustatyti automobilių degalų sąnaudas ir jų išmetamas išlakas. Ką tai reiškia jums ir jūsų „Audi“, rasite čia.

 • 563x317_AOZ_A4_DIV_151024.jpg

  Kas yra WLTP?

  Rinkdamiesi, kurį automobilį pirkti, klientai vis daugiau dėmesio skiria degalų sąnaudoms ir išlakų lygiui. Čia perskaitysite, kaip šios vertės bus nustatomos ateityje, taikant naują bandymų metodą.

  Sužinokite daugiau
 • 563x317_AAQ_E_10050.jpg
  Pakankamai priežasčių naudoti WLTP.

  Nuo 2017 m. rudens automobiliams skirtus NEDC laboratorinius bandymus pakeis WLTP. Naujieji bandymų parametrai užtikrins tikroviškesnes ir didesnes vertes. Čia perskaitysite, kuo šios procedūros skiriasi praktiškai.

  Sužinokite daugiau
 • 563x317_AAQ_E_10051.jpg
  NEDC ir WLTP.

  Nuo 2017 m. rudens automobiliams skirtus NEDC laboratorinius bandymus pakeis WLTP. Naujieji bandymų parametrai užtikrins tikroviškesnes ir didesnes vertes. Čia perskaitysite, kuo šios procedūros skiriasi praktiškai.

  Sužinokite daugiau

NEDC vs. WLTP

Profilio palyginimas.
Standartizuotas NEDC važiavimo ciklas taikomas visiems lengviesiems automobiliams ir mažiesiems krovininiams automobiliams. Europos Sąjungoje jis buvo pradėtas taikyti 1992 metais, siekiant išmatuoti degalų sąnaudas ir su transporto priemone susijusias išlakas bei pateikti palyginamąsias reikšmes. Čia pateikiame trumpą pagrindinių sąlygų apžvalgą.

NEDC

Temperatūra bandymų kameroje buvo 20–30 °C.
Atstumas buvo apie 11 km.
Ciklas trukdavo apie 20 minučių.
Ciklą sudarė dvi fazės:
– maždaug 13 minučių imituojamo važiavimo mieste,
– maždaug 7 minutės imituojamo važiavimo užmiestyje.
Vidutinis greitis buvo maždaug 33 km/val.
Transporto priemonė nejudėdavo 25 % laiko.
Didžiausias bandytas greitis buvo 120 km/val.
Buvo tiksliai nurodyti modelių su mechanine pavarų dėže perjungimo momentai.
Nebuvo įvertinama speciali įranga ir oro kondicionavimas.

WLTP

Temperatūra bandymų kameroje yra 23 °C.
Atstumas yra apie 23 km.
Ciklas trunka apie 30 minučių.
Jį sudaro keturios fazės (mažo, vidutinio, didelio ir labai didelio greičio).
Vidutinis greitis yra maždaug 47 km/val.
Transporto priemonė nejuda 13 % laiko.
Didžiausias bandytas greitis daugiau nei 130 km/val.
Pavarų perjungimo momentai kiekvienai transporto priemonei apskaičiuojami iš anksto.
Į vertinimą yra įtrauktas transporto priemonės svoris ir papildoma įranga.

Naujos procedūros tikslai.

WLTP procedūra iš naujo apibrėžia degalų sąnaudoms ir išmetamų išlakų nustatymui naudojamus parametrus. Privalumai iš pirmo žvilgsnio:
563x317_AA3_E_141017.jpg

Skaidrumas.

Ateityje bus geriau įvertintos kasdienės transporto priemonės sąnaudos. WLTP važiavimo profilis kasdienei tikrovei yra artimesnis nei ankstesnysis NEDC standartas, kuris buvo labiau sintetinis laboratorinis bandymas ir jo pagrindinė paskirtis buvo palyginti skirtingas transporto priemones. Tuo tarpu, kai NEDC atveju sąnaudos buvo matuojamos esant abstrakčioms laboratorinėms sąlygoms, WLTP tiksliau numato faktines transporto priemonės sąnaudas. WLTP pretenduoja į tikroviškesnio važiavimo stiliaus imitavimą ir todėl pasiekia tikroviškesnius rezultatus.
563x317_AOZ_Q7_10076_1_PART_RGB.jpg

Standartai.

Vienas iš pagrindinių WLTP tikslų yra skirtingų tipų varikliams, pavyzdžiui, benzininiams, dyzeliniams, SGD ir net elektriniams, taikoma vienoda išmetamųjų išlakų ir energijos sąnaudų matavimo procedūra. Jeigu WLTP ciklo laikomasi teisingai, su to paties tipo transporto priemone visose pasaulio dalyse turi būti gaunami tokie patys bandymų rezultatai. Dėl šio reikalaujamo palyginamumo laboratoriniai bandymai tampa būtini. Degalų sąnaudos ir išlakos, ant važiuoklės dinamometro naudojant dinamišką važiavimo profilį, nustatomos patikimai ir reprezentatyviai.

Klausimai ir atsakymai

Kas tiksliai yra WLTP?


Siekiant išmatuoti, kiek degalų suvartoja automobilis ir ar jis atitinka transporto priemonėms taikomas išlakų ribas, yra nustatytos standartizuotos bandymų procedūros. Standartizuotas bandymų ir bandymų rezultatų apdorojimo sąlygas apibrėžia ES įstatymas. Tai užtikrina, kad, siekiant skaidraus palyginimo, tas pačias standartizuotas sąlygas taikys visi automobilių gamintojai ir kiti rinkos veikėjai. Bandymų procedūra matuoja transporto priemonės CO₂ ir sąnaudų vertes bei išmetamas išlakas. Visoje ES nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. bus palaipsniui pritaikoma naujiems lengvųjų automobilių ar mažųjų krovininių automobilių modeliams patvirtini skirta pasaulinė darnioji lengvųjų automobilių bandymo procedūra (WLTP), kuri pakeis ankstesniąją NEDC (naujasis Europos važiavimo ciklas). Nauji lengvųjų automobilių modeliai ar nauji variklių ir transmisijų variantai Europoje bus tvirtinami tik remiantis WLTP rezultatais. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. visos pirmą kartą registruojamos transporto priemonės privalės turėti WLTP sertifikatą.
Kur įdiegiama WLTP?
WLTP įdiegiama 28 ES šalyse narėse ir taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje, Lichtenšteine, Turkijoje ir Izraelyje. Modifikuoto pavidalo ji taip pat naudojama Japonijoje ir išlakoms matuoti Kinijoje. Indija ir Pietų Korėja ją įdiegti planuoja vėliau.
Ar dabartinės transporto priemonės taip pat bus pritaikytos WLTP?
Ne. Perėjimas prie WLTP nereiškia jokių jau užregistruotų transporto priemonių pakeitimų. Apskritai, pagal ankstesnę procedūrą (NEDC) patvirtintos transporto priemonės neturi atitinkamų CO₂ išlakų ir degalų sąnaudų parametrų. Šioms transporto priemonėms liks galioti NEDC parametrai.
Kada WLTP vertės visiškai pakeis NEDC vertes?
ES Komisija rekomendavo, kad NEDC vertės WLTP CO₂ išlakų ir degalų sąnaudų skaičiais būtų tolygiai pakeistos ir vartotojams atskleistos iki 2019 m. sausio 1 d. Tačiau privalomos taisyklės dėl atskleidimo vartotojams nustatomos nacionaliniu lygiu. Dėl to įvairiose rinkose gali atsirasti skirtumai.
Kas nuo 2017 m. rugsėjo pasikeitė vartotojams?
Nuo 2017 m. rugsėjo WLTP yra privaloma naujiems modeliams patvirtinti. Vokietijoje mokesčių įstatymas bus pradėtas taikyti nuo 2018-09-01. Vėliausia peržiūrėtų verčių atskleidimo data dar nėra nustatyta. Taigi, transporto priemonių ženklinimui ir apmokestinimui teisiškai vis dar galioja NEDC. ES Komisija siūlo, kad, siekiant išvengti nereikalingo vartotojų klaidinimo, kuris gali atsirasti su naujomis transporto priemonėmis kartu pateikiant NEDC ir WLTP vertes, su visomis naujomis transporto priemonėmis atskleidimas vartotojams ir apmokestinimas tolygiai būtų pakeistas iki 2019-01-01. Pereinamuoju laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo iki galbūt 2019 m. sausio yra leidžiamas savanoriškas WLTP verčių atskleidimas vartotojams. Tačiau turi būti aiškiai pažymėta, kad tai papildomas sąnaudų indikatorius. Šiuo metu NEDC vertės lieka privalomos salonų etiketėse ir energijos efektyvumo lipdukuose. Tas pat galioja skaičiuojant transporto priemonių apmokestinimą (šalyse su nuo išlakų priklausančia mokesčio dalimi). Tačiau apmokestinimas yra nacionalinių įstatymų dalis ir kiekvienoje šalyje reguliuojamas atskirai. Gali būti taikomi skirtingi požiūriai ir laikai.
Kaip galiu sužinoti, ar transporto priemonė jau išbandyta pagal naują procedūrą?
Net šiandien, taikant NEDC, bandymų procedūros metu gauti matavimų rezultatai yra įrašyti su kiekviena transporto priemone pateikiamame atitikties sertifikate (CoC). Šis sertifikatas yra būtina sąlyga, kad valdžios institucijos galėtų išduoti transporto priemonės registracijos dokumentą, su kuriuo savininkas vėliau galėtų užregistruoti transporto priemonę. Transporto priemonių, kurios bus išbandytos pagal WLTP, CoC bus nurodytos dvi skirtingos CO₂ išlakų ir degalų sąnaudų vertės: WLTP vertės ir paskaičiuotos NEDC vertės. Pastarosios konkrečioje šalyje, kol ji visiškai nepereis prie WLTP, bus pagrindas, kuriuo remiantis, bus galima pakeisti degalų sąnaudų ženklinimą ir apskaičiuoti mokesčius.
Koks ryšys tarp WLTP ir RDE? Ar tai tas pats?
RDE yra „Real Driving Emissions“ (realios važiavimo išlakos) santrumpa ir reiškia išmetamųjų dujų matavimą, kuris atliekamas kelyje, o ne laboratorijoje standartinėmis sąlygomis, kaip yra WLTP atveju. Pagrindinis skirtumas: atliekant RDE bandymą, išmetamųjų dujų komponentai NOx (azoto oksidai) ir kietosios dalelės matuojami realiai važiuojant keliu ir tam naudojant mobiliąją išlakų matavimo technologiją (PEMS), bet dėl didelio matavimų kelyje išsibarstymo degalų sąnaudos ir CO2 išlakos nematuojamos. Kartu su WLTP įdiegimu, gamintojai privalo sumažinti savo transporto priemonių realaus eismo kelyje metu gaunamas NOx ir kietųjų dalelių išlakas. Nors kietųjų dalelių skaičiaus riba yra tokia pati kaip ir WLTP atveju, bet azoto oksidams RDE 1 pakopoje naudojamas atitikties koeficientas 2,1. Dyzeliniam Euro 6 automobiliui NOx riba yra 80 mg/km ir RDE sąlygomis tai atitinka maksimalias leistinas 168 mg/km išlakas. RDE 2 pakopoje NOx taikomas atitikties koeficientas sumažintas iki 1,0 (plius matavimo tolerancijos paklaida).