Pakankamai priežasčių naudoti WLTP.

Pakankamai priežasčių naudoti WLTP. Transporto priemonės faktinės degalų sąnaudos gali skirtis nuo tų, kurias nurodo gamintojas. Pagal Naująjį Europos važiavimo ciklą (NEDC) gautų rezultatų pagrįstumas buvo ilgai kritikuojamas, nes tikrosios sąnaudos labai priklauso nuo asmeninio važiavimo stiliaus ir transporto priemonės įrangos. Pavyzdžiui, sąnaudos kinta pagal tai, ar transporto priemonė daugiausia naudojama miesto eismo sąlygomis, užmiesčio keliuose ar greitkeliuose. Siekiant įvertinti šiuos skirtumus, NEDC teorinės sąlygos WLTP atveju priartinamos prie labiau dinamiško važiavimo profilio, kuris sudarytas remiantis statistinėmis apžvalgomis ir įvertinat vidutinio naudotojo profilius. Tai reiškia stipresnius pagreitėjimus, didesnius vidutinius greičius ir didesnius maksimalius greičius. Vietoje to, kad mišrioje analizėje būtų imituojamas miesto ir užmiesčio eismas, dabar transporto priemonė bandoma panaudojant keturias skirtingų greičių fazes.