NEDC ir WLTP.

Naujuosiuose bandymuose naudojamas pakeistas važiavimo ciklas ir griežtesnės bandymų specifikacijos, įskaitant ilgesnį matavimo laikotarpį ir didesnį maksimalų greitį. Pokyčiai iš pirmo žvilgsnio:

Pradedant šalto variklio paleidimu, matavimai važiuoklės dinamometru atliekami keturiuose greičio diapazonuose: iki 60, iki 80, iki 100 ir daugiau nei 130 km/val. Kiekviename iš šių diapazonų transporto priemonė visuomet pagreitėja ir sulėtėja. Todėl didžiausias greitis 10 km/val. didesnis nei NEDC atveju. Be to, maždaug 47 km/val. lygus vidutinis greitis taip pat daug didesnis už ankstesnįjį 33 km/val. greitį. Temperatūra bandomojoje kameroje yra 23 °C, kai NEDC buvo leidžiamos 20–30 °C ribos. Visas WLTP važiavimo ciklas trunka apie 30 minučių, o NEDC trukmė buvo tik 20 minučių. Maršruto ilgis padidėjo daugiau nei dvigubai ir dabar vietoje 11 km yra lygus 23 km. Kitaip nei NEDC, WLTP taip pat įvertina tokias papildomas sąlygas kaip svoris, aerodinamika, pasipriešinimas riedėjimui ir transporto priemonės elektros sistemos poreikiai (ramybės srovė). Bandymo procedūros metu vis dar lieka išjungta tokia papildoma elektrą vartojanti įranga, kaip oro kondicionavimo sistema ir sėdynių šildymas.