Socialinė atsakomybė > Audi Lietuva | Audi.lt

Socialinė atsakomybė

  • 1400x438_Audi-exhibition_Header-1.jpg
1400x438_Audi-exhibition_Header-1.jpg

Transporto priemonės degalų sąnaudų stebėjimo duomenų nuskaitymas (OBFCM duomenys)

Atskira direktyva ES įpareigojo visus automobilių gamintojus rinkti ir perduoti duomenis apie esamų automobilių parkų vidutines degalų sąnaudas. Žiūrėkite toliau pateiktą direktyvos tekstą. Visi klientai gali pareikšti atsisakymą, informuodami apie tai techninės priežiūros dirbtuves atiduodami automobilį.

  • Werk-Wolfsburg-waterfront_16-9_f-cr-5.png

    Kad būtų laikomasi teisinių reikalavimų (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/392), transporto priemonės duomenys, kuriuose užfiksuotos degalų sąnaudos ir nuvažiuotas atstumas (geriau žinomi kaip transporto priemonės degalų sąnaudų stebėsenos duomenys), yra nuskaitomi, kai transporto priemonė atiduodama techninei priežiūrai ar remontui, ir kartu su transporto priemonės identifikaciniu numeriu siunčiami Europos Komisijai. Duomenų tvarkymą, perdavimą ir saugojimą reglamentuoja šio teisinio reikalavimo nuostatos; klientai gali atsisakyti tokių veiksmų prieš nuskaitant duomenis apie tai informuodami įgaliotųjų dirbtuvių atsakingus darbuotojus. Jūsų duomenys ištrinami ne vėliau kaip po 15 metų arba laikantis teisinių reikalavimų, pavyzdžiui, kai nustoja galioti tikslas, kuriuo duomenys buvo renkami, ir jei nėra kitų saugojimo įpareigojimų.

    Privatumo politika