Atsakomybės neprisiėmimo išlyga

AUDI AG labai rūpinasi šių interneto puslapių turinio sudarymu ir užtikrina reguliarų jo atnaujinimą. Tačiau jie skirti tik bendrosios neįpareigojančios informacijos teikimui ir negali pakeisti išsamios individualios konsultacijos, padedančios apsispręsti potencialiam pirkėjui. Aprašomų automobilių techninės charakteristikos ir įranga yra tik pavyzdinio pobūdžio. Kai kuri įranga gali skirtis, ypač priklausomai nuo šalies, kurioje parduodama. Ji bet kuriuo metu gali keistis. Įpareigojančią aktualią informaciją apie mūsų automobilių įrangą arba charakteristikas Jūs gausite iš savo autorizuoto prekybos atstovo arba importuotojo.

AUDI AG negarantuoja, kad informacija šiuose puslapiuose yra aktuali, tiksli ir išsami bei nekliudomai prieinama be kuriuo metu.
AUDI AG neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių puslapių, pasiekiamų per nuorodas, turinį. Pereidami pagal nuorodą Jūs paliekate informacinių AUDI AG paslaugų sritį. Todėl trečiųjų šalių teikiamoms paslaugoms taikomos taisyklės gali skirtis, ypač dėl duomenų apsaugos.

Be to, AUDI AG neprisiima atsakomybės susijusių paslaugų atveju, ypač kai atsisiunčiami AUDI AG pateikti failai AUDI AG tinklalapiuose, už įsipareigojimų nevykdymą dėl netyčinio neatsargumo, jei tai nėra susiję su pagrindiniais sutartiniais įsipareigojimais, tokiais kaip gyvybė, sveikata ar kūnas, ar su pretenzijomis, remiantis atsakomybės už gaminį teisės aktu. Tas pats taikoma mūsų netiesioginių atstovų įsipareigojimų nevykdymui.