Nulinė tarša > Tvarumas > Audi Lietuva | Audi.lt

Nulinė tarša

Išteklių trūkumas, aplinkos tarša ir klimato kaita – tai vieni didžiausių šiandienos iššūkių. „Audi“ įmonių grupė padeda juos įveikti gamindama tvarią produkciją, kurdama inovatyvias pavaros technologijas ir imdamasi veiksmų savo aplinkosauginiam pėdsakui mažinti jau gamybos etape. Tai apima atsakingą išteklių, pvz., energijos ir vandens, naudojimą ir emisijų mažinimą, įskaitant anglies dvideginio, tirpiklių ir atliekų taršą.

Kaip „Audi“ pavyksta pasiekti anglies junginių aspektu neutralios gamybos?

Automobilių pramonė įvairiuose gamybos etapuose išskiria CO₂ emisijas, įskaitant elektros energijos tiekimą, šildymą, transportavimą gamyklose.

2014 m. „Audi“ tapo pirmąja automobilių gamintoja, ėmusia taikyti tarptautinius standartus savo anglies pėdsakui nustatyti. Tai ženklino svarbų žingsnį siekiant skaidrumo įmonės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo srityje. Šiandien šios emisijos gali būti dar tiksliau įvertinamos ir efektyviai mažinamos.

Puikus pavyzdys – Briuselio gamykla. Šioje gamykloje vyksta visiškai neutrali anglies junginių aspektu gamyba – tai patvirtina nepriklausomi ekspertai. Tad ši gamykla – pionierė ir sektinas pavyzdys. Nenuostabu, kad būtent šioje gamykloje „Audi“ pagamino savo pirmąjį visiškai elektrinį serijinės gamybos automobilį „Audi e-tron“. Ji reiškia pastangas ne tik užtikrini įmonės ateitį, bet ir prisidėti kuriant globalius strateginius tvarumo tikslus.

2016 m. įvykęs perėjimas prie žaliosios elektros energijos naudojimo leido „Audi Brussels“ išvengti apie 17 000 metrinių tonų CO₂ išmetimo į atmosferą – tai prilygsta maždaug 1 500 vokiečių paliekamam ekologiniam pėdsakui per metus.

„Audi“ gamykla Briuselyje pasižymi didžiausia regione fotogalvanine sistema, kuri yra įrengta ant jos stogo ir užima maždaug penkių futbolo aikščių plotą.

„Audi“ gamykla Briuselyje kompensuoja CO₂ emisijas, kurias generuoja gamtinių dujų naudojimas, įsigydama biodujų sertifikatus – tokiu būdu kompensuojama 22 000 metrinių tonų CO₂ taršos per metus. Tiek užtektų „Audi A3 Sedan“ apvažiuoti Žemės rutulį beveik 4 200 kartus.

Nuo 2018 m. Briuselio gamykla įsigytais sertifikatais kompensuoja apie 4 250 metrinių tonų CO 2 taršos per metus, kurios neįmanoma išvengti naudojant kitus energijos šaltinius. Tiek užtektų kruiziniam laivui su 4 000 keleivių plaukioti jūroje apie penkias dienas.

Žalioji elektros energija

Žaliąją elektros energiją „Audi“ gamykla Briuselyje pradėjo pirkti dar 2012-aisiais, tokiu būdu sustabdydama iki 17 000 metrinių tonų CO₂ emisijų per metus. 2013 m. čia buvo įrengta didžiausia regione fotogalvaninė sistema. Užimanti 37 000 kvadratinių metrų plotą (tai prilygsta penkioms futbolo aikštėms), ši sistema pagamina žaliosios elektros energijos kiekį, prilygstantį 760 keturių asmenų namų ūkių per metus suvartojamam energijos kiekiui. Be to, įsigyjant biodujų sertifikatus gamyklos šildymas tampa neutraliu anglies junginių aspektu. Kita tarša, kurią generuoja degalų, mazuto ir deginimo tirpiklių naudojimas, kompensuojama dalyvaujant vadinamuosiuose anglies dioksido kreditų projektuose.

Be CO₂ emisijų mažinimo, imamasi ir kitų veiksmų gamyklos aplinkosauginiam pėdsakui sumažinti. Kiti su aplinkosauga susiję projektai apima vandens ir energijos išsaugojimą, taip pat oro bei vandens teršalų mažinimą.

Visi procesai grįsti efektyvumu. Stengiamasi vengti medžiagų, kurios yra kenksmingos aplinkai ir naudoti išteklius pačiu optimaliausiu būdu. To pasiekti padeda taikomos revoliucinės technologijos.

Aplinkos apsauga: Briuselis

Šioje apžvalgoje pristatyta aplinkosaugos priemonių, naudojamų Briuselio gamykloje, įvairovė ir atitinkami projektai, įgyvendinami gamybos srityje.

„Audi“ grupės gamyklos

Tolesnėje apžvalgoje pateikiama keletas pavyzdžių. Jie skirti pademonstruoti, kaip įmonė siekia ekologinių tikslų.

Download alle
00:00 | 00:00
1920x1080-desktop-Mission-zero-Ingolstadt.jpg
1920x1080-desktop-Mission-zero-Ingolstadt.jpg
  • „Audi“ gamykloje Ingolštate naudojamas membraninis bioreaktorius, leidžiantis taikyti revoliucinį vandens apdorojimo metodą, skirtą sumažinti metines šviežio vandens sąnaudas iki pusės milijonų kubinių metrų. Šiuo būdu apdorotas vanduo gali būti tiekiamas atgal į gamyklą ir panaudojamas gamybinėse operacijose. Tai leidžia sutaupyti tiek šviežio vandens, kiek apytiksliai sunaudoja 11 000 Vokietijos gyventojų per metus. Ir tai dar be viskas – apie 70 procentų energijos gamykla gauna anglies junginių aspektu neutraliu būdu.

  • Dažų cechas „Audi“ antrojoje pagrindinėje gamykloje Vokietijoje yra sumažinęs tirpiklio išsiskyrimo kiekius apie 50 procentų. Nuotekų vanduo išleidžiamas į netoliese įrengtą nuotekų valymo sistemą, kurioje anaerobinio skaidymo metodu jame esantis tirpiklis paverčiamas metanu. Šis metanas toliau gali būti naudojamas kaip energijos šaltinis. Tokiu būdu 2017 m. buvo išvengta 250 metrinių tonų lakiųjų organinių junginių (LOJ) išmetimo.

  • Pirmąjį 2017 m. ketvirtį „Audi“ gamyklai Meksikoje pavyko perdirbti daugiau nei 90 procentų gamybinių atliekų, įskaitant metalus, kitaip tariant – beveik 30 000 metrinių tonų. Tai prilygsta daugiau nei šešiems visiškai pakrautiems krovininiams traukiniams. Vykdant kitą žaliąjį projektą gamyklos teritorijoje buvo pasodinta 100 000 medžių ir iškasta 25 000 duobių. Šis projektas pasižymi keleriopu efektu: šalia augantys medžiai tokiu būdu aprūpinami vandeniu ir kasmet galima surinkti iki 375 000 lietaus vandens, kurį išfiltravus natūraliai atstatomi požeminio vandens resursai. Be to, duobės sumažina eroziją.

  • Daugiau nei 60 procentų Vengrijoje įsikūrusios „Audi“ gamyklos šildymo reikmių patenkinama naudojant visiškai neutralią anglies junginių aspektu geoterminę sistemą. Ši sistema naudoja 100 laipsnių Celsijaus vandenį, išgaunamą iš žemės maždaug 2 400 metrų gylyje. Gamykla sumažino CO₂ emisijas 23 000 metrinių tonų per metus – tai prilygsta 3 600 vengrų išmetamam kiekiui per metus. Vengrijoje vienam gyventojui per metus tenkantis CO₂ emisijų kiekis vidutiniškai yra 6,3 metrinės tonos.

  • Nuo 2016 m. kombinuota vėsinimo, šildymo ir galios sistema gamina elektros, šildymo ir vėsinimo energiją. Naudojant šią sistemą pagamintos elektros energijos kiekis prilygsta maždaug 80 procentų Bolonijos „Ducati“ gamyklai reikalingo bendro energijos kiekio. Vien per pirmuosius metus tai leido išvengti daugiau kaip 2 000 metrinių tonų CO₂ išmetimo. Tai prilygsta kiekiui, kurį galėtų sugeneruoti vienas asmuo, nuskrisdamas iš Miuncheno į Sidnėjų ir atgal apie 300 kartų.

  • Nuo 2015 m. „Lamborghini“ sumažino nuodingų atliekų kiekį įrengdama naują apdorojimo sistemą, skirtą plovimo vandeniui valyti. Vien per 2017 m. Bolonijos Sant Agatos gamykloje atliekų kiekis sumažintas apie 800 metrinių tonų, kas apytiksliai atitinka 400 naujų „Audi A8“ automobilių svorį.